Municipal Councils Tax Defaulters List

 

MC Sri Anandpur Sahib
Nagar Panchayat Chamkaur Sahib
MC Morinda
MC Nangal
MC Ropar